Visie

Wij zijn een groepspraktijk van huisartsen die eerstelijnszorg verlenen aan patiënten uit onze buurt, ongeacht hun politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen of hun socio-economische situatie.

Wij streven ernaar goede en laagdrempelige zorg te bieden. Dit betekent voor ons zo volledig mogelijke kwalitatieve zorg die wetenschappelijk onderbouwd is, met aandacht voor lichamelijke en psychisch welzijn.

Ook belangrijk is het wederzijds respect en vertrouwen met inbreng van arts én patiënt. De patiënt draagt zelf een verantwoordelijkheid en speelt een actieve rol in zijn eigen gezondheid.

Als opleidingspraktijk zijn we mede verantwoordelijk voor de vorming van toekomstige collega’s.

Wekelijks komen we samen voor een praktijkoverleg. Daarnaast maken we gebruik van een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier waarin uw gegevens bewaard worden. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim.

Om de continuïteit van zorg te bewaren zijn wij bereikbaar zowel voor afspraken als voor urgenties. Buiten de openingsuren van de praktijk kan u terecht bij de regionale wachtdienst, waar ook wij deel van uitmaken.

We zijn een multidisciplinaire praktijk, andere paramedici hebben ook consultaties in onze praktijk. Er wordt in een goede en constructieve sfeer samengewerkt.

secretariaat

   02/463.31.12

openingsuren

  • ma - vr
    • 8u - 12u
    • 16u - 18u

  info afspraak maken

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in en ontvang onze nieuwsbrief enkele keren per jaar.