Najaarsvaccinatie

Beste Patiënten,

Via deze weg willen wij u informeren over de najaarsvaccinatie.

Het blijft erg belangrijk om je dit najaar tegen zowel Covid als Griep te laten vaccineren om ernstige complicaties te vermijden.

De vaccinatie zal in 2 fases georganiseerd worden binnen onze eigen praktijk, u zal dus op een apart moment moeten komen voor uw covid en uw griepvaccinatie. Vergeet niet dat u de griepspuit zelf moet gaan halen bij de apotheek (zonder voorschrift)! Covidvaccins hebben we zelf in onze praktijk. Alle info leest u hieronder:

Covid Vaccinatie:

Voor wie?

Mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden):

• Alle 65 +''ers

• Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen

• Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)

• Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2

• Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening

• Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)

• Alle personen met een verminderde weerstand als gevolg van ziekte of behandeling

Verder:

• Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen)

• Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als patiënten met een immuunstoornis

Wanneer?

De Covid vaccinatie zal doorgaan in onze praktijk, tijdens de eerste 2 weken van oktober voor alle personen vanaf 12 jaar. Voor kinderen <12 jaar verwijzen we naar de apotheken hier in de buurt (www.apotheek.be)

Afspraak?

U kan een afspraak boeken via onze agenda (kies covid vaccinatie):

https://secure.introlution.be/mijnonlineagenda/(S(obxbrccp2ulohtmuptlrvu5f))/default.aspx?doktoor.be

Of een afspraak vragen via mail: info@doktoor.be

U krijgt een slot van 5 minuten waar we enkel het vaccin zullen zetten, voor alle andere vragen verwijzen we u naar onze gewone consultaties. De Covid vaccins zijn aanwezig in de praktijk. Na afloop zullen we u vragen om 15 minuten te blijven zitten.

Griep

Ook voor de griep vaccinatie voorzien we dit jaar aparte momenten.

Voor wie?

Personen met risico op complicaties:

• Alle 65 +''ers

• Alle personen vanaf 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening

• Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een verminderde weerstand als gevolg van ziekte of behandeling

• Personen die in een instelling verblijven

• Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)

• Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2

Verder:

• Alle personen werkzaam in de gezondheidssector

• Personen die onder hetzelfde dak wonen als: De risicopersonen (Personen uit groep 1) Kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap.

Wanneer?

De griepvaccinaties zullen plaatsvinden in onze praktijk vanaf 6/11 gedurende een 2 tal weken.

Afspraak?

U kan een afspraak boeken via onze agenda (kies griep vaccinatie):

https://secure.introlution.be/mijnonlineagenda/(S(obxbrccp2ulohtmuptlrvu5f))/default.aspx?doktoor.be

Of een afspraak vragen via mail: info@doktoor.be

U krijgt een slot van 5 minuten waar we enkel het vaccin zullen zetten, voor alle andere vragen verwijzen we u naar onze gewone consultaties. De Griep vaccins moet u zelf gaan halen in de apotheek zonder voorschrift.

Chers patients,

De cette façon, nous aimerions vous informer sur la vaccination d''automne.

Il reste très important de se faire vacciner contre le Covid et la Grippe cet automne pour éviter de graves complications.

La vaccination sera organisée en 2 phases au sein de notre propre cabinet, vous devrez donc venir à un moment séparé pour votre vaccination covid et votre vaccination contre la grippe. N''oubliez pas que vous devez chercher vôtre vaccin pour la grippe (pas pour le Covid) vous-même à la pharmacie (sans ordonnance)!

Vous pouvez lire toutes les informations ci-dessous:

Vaccination Covid :

Pour qui ?

Personnes à haute risque de décès ou de formes graves de la maladie (hospitalisation, soins intensifs, décès) :

• Tous les 65+''ers

• Personnes vivant dans un établissement de soins de longue durée ou une maison de soins infirmiers

• Toutes les femmes enceintes (quel que soit le stade de la grossesse)

• Toute personne ayant un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 40 kg/m2

• Toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus qui souffrent d''une maladie chronique sous-jacente

• Tous les enfants atteints de maladies chroniques graves (affectant la fonction rénale, le tractus gastro-intestinal, le système cardiovasculaire, la respiration ou la santé neurologique)

• Toutes les personnes ayant une résistance réduite en raison d''une maladie ou d''un traitement

En outre:

• Toutes les personnes travaillant dans les soins de santé (à l''intérieur et à l''extérieur des établissements de santé)

• Toutes les personnes vivant dans le même ménage (stratégie de vaccination du cocon) que les patients atteints d''une maladie immunitaire

Quand?

La vaccination Covid se poursuivra dans notre pratique, pendant les 2 premières semaines d''octobre pour toutes les personnes à partir de 12 ans. Pour les enfants <12 ans, nous nous référons aux pharmacies à proximité (www.apotheek.be)

Rendez-vous?

Vous pouvez prendre rendez-vous via notre agenda (choisissez la vaccination covid) :

https://secure.introlution.be/mijnonlineagenda/(S(obxbrccp2ulohtmuptlrvu5f))/default.aspx?doktoor.be

Ou demandez un rendez-vous par e-mail : info@doktoor.be

Vous recevrez un créneau de 5 minutes où nous ne mettrons que le vaccin, pour toutes les autres questions nous vous renvoyons à nos consultations régulières. Les vaccins Covid sont présents dans la pratique. Ensuite, nous vous demanderons de rester assis pendant 15 minutes.

Grippe

Nous prévoyons également des moments distincts pour la vaccination contre la grippe cette année.

Pour qui ?

Personnes à risque de complications :

• Tous les 65+''ers

• Toutes les personnes à partir de 6 mois souffrant d''une maladie chronique

• Tout patient âgé de 18 ans ou plus présentant une résistance réduite en raison d''une maladie ou d''un traitement

• Personnes séjournant dans une institution

• Toutes les femmes enceintes (quel que soit le stade de la grossesse)

• Toute personne ayant un indice de masse corporelle (IMC) ≥ 40 kg/m2

En outre:

• Toutes les personnes travaillant dans le secteur de la santé

• Personnes vivant sous le même toit que : Les personnes à risque (personnes du groupe 1) Enfants de moins de 6 mois sans facteurs de risque dont la mère n''a pas reçu de vaccin contre la grippe pendant la grossesse.

Quand?

Les vaccinations contre la grippe auront lieu dans notre cabinet à partir du 6/11 pendant environ 2 semaines.

Rendez-vous?

Vous pouvez prendre rendez-vous via notre agenda (choisissez la vaccination contre la grippe) :

https://secure.introlution.be/mijnonlineagenda/(S(obxbrccp2ulohtmuptlrvu5f))/default.aspx?doktoor.be

Ou demandez un rendez-vous par e-mail : info@doktoor.be

Vous recevrez un créneau de 5 minutes où nous ne mettrons que le vaccin, pour toutes les autres questions nous vous renvoyons à nos consultations régulières. Vous devez obtenir les vaccins contre la grippe vous-même dans la pharmacie sans ordonnance.

secretariaat

   02/463.31.12

openingsuren

  • ma - vr
    • 8u - 12u
    • 16u - 18u

  info afspraak maken

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in en ontvang onze nieuwsbrief enkele keren per jaar.